Avoimet TyöpaikatNivalan Työpajasäätiön palveluvalikoimaan kuuluvat Nivalan kaupungille tuotetut nuorten työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön ja työllistämispalvelut, Kelan NUOTTI-valmennus sekä kehittämishankkeet. HaemmeKAHTA PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ

ESR-rahoitteeseen kolmivuotiseen Navi-Go! -kehittämishankkeeseen (S21842). Hankkeen tavoitteena on luoda uusi palvelukonsepti monialaisten, työllistymistä tukevien lähipalvelujen tarjoamiseksi työikäisille. Hankkeella pyritään vastaamaan myös yritysten työvoimatarpeisiin ja helpottamaan työnantajien ja työttömien kohtaanto-ongelmaa. Hankkeen aikana Nivalaan ja Haapajärvelle perustetaan viitenä päivänä viikossa avoinna olevat palvelupisteet, joissa asiakkaille tarjotaan tukea eri elämäntilanteissa ja siirtymävaiheissa syntyneiden haasteiden ratkaisemiseen nopeasti ja oikea-aikaisesti toimijaverkoston yhteistyönä.

Projektityöntekijöiksi haemme henkilöitä, joilla on tehtävään soveltuva koulutus ja kokemusta työttömien kanssa työskentelystä. Arvostamme innovatiivisuuttaja, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kiinnostusta kehittämistyötä kohtaan. Projektityöntekijöistä toinen työskentelee Nivalassa ja toinen Haapajärvellä, ja heidän keskeisinä tehtävinään on asiakastyö, mm. avoin yksilövalmennus, sekä hankkeen kehittämis-, verkosto-, ja koordinointityöhön osallistuminen. Toinen projektityöntekijöistä toimii lisäksi hankkeen projektipäällikkönä ja vastaa hankkeen etenemisestä, hallinnoinnista ja tiedottamisesta.

Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia / viikko. Palkka AVAINTA TES:n mukainen.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Riitta Kaskela, puh. 040 713 2037. Hakemus ja ansioluettelo lähetetään sähköpostilla riitta.kaskela@nivala.fi tai kirjepostina osoitteeseen Nivalan Työpajasäätiö sr, Peltotie 9, 85500 Nivala. Kuoreen merkintä "Projektityöntekijä".

Hakuaika päättyy 26.1.2020. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.