Avoin työpaikka: Etsivä nuorisotyöntekijä

hallinta Uncategorized

Nivalan Työpajasäätiö sr tuottaa etsivän nuorisotyön palvelut Nivalan kaupungille. Haemme ammattitaitoista etsivää nuorisotyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.-31.12.2018. Työsuhde voi mahdollisesti jatkua myös pidempään.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on nuorisolain mukaisesti tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria ja auttaa heitä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään nuorten kasvua, itsenäistymistä, elämänhallintaa ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä pääsyä koulutukseen ja työelämään.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa nuoriso- tai sosiaalialan koulutusta ja kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, sosiaalisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista.

Työaika on 38 tuntia 45 minuuttia/viikko. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, mutta voi sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Palkka AVAINTA TES:n mukainen. Oman auton käyttö on välttämätön tehtävän hoidossa.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja etsivän nuorisotyöntekijän tehtävästä antaa toimitusjohtaja Riitta Kaskela, puh. 040 713 2037.

Hakemus ja ansioluettelo lähetetään sähköpostilla riitta.kaskela@nivala.fi tai kirjepostina osoitteeseen Nivalan Työpajasäätiö sr, Peltotie 9, 85500 Nivala. Kuoreen merkintä Etsivä nuorisotyö. Hakuaika päättyy 3.8.2018. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.