NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus

Kelan kustantamaa matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta nuorille

NUOTTI-valmennus on opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Sitä voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on nuoren ymmärryksen lisääntyminen omasta elämäntilanteestaan, taidoistaan ja vahvuuksistaan sekä innostuminen tulevaisuuden suunnittelusta. 

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille,

 • jotka ovat 16–29-vuotiaita
 • joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai vietä suunniteltua välivuotta ja
 • joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan tai pääsemästä opiskelemaan tai työhön. 

NUOTTI-valmennukseen hakeminen:            

 • Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.
 • Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen.

Päätöksen antaminen ja päätöksestä tiedottaminen:

 • nuori saa valmennuksesta kirjallisen päätöksen postitse

NUOTTI-valmennuksen käynnistyminen:

 • valmentaja ottaa yhteyttä nuoreen puhelimitse ja sopii ensimmäisen tapaamisen

NUOTTI-valmennuksen toteutus:

 • Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan.
 • Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti.
 • Valmennus sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 10 kk aikana
 • Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä.
 • Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja.
 • Valmennus on nuorelle maksutonta.

Lisätietoja:

Valmentaja
Sari Vierimaa
puh.  040 713 2036
sari.vierimaa@nivala.fi

Image