Image

Nivalan Työpajasäätiö

Nivalan Työpajasäätiö tuottaa Nivalan kaupungille työllistämispalveluita, sisältäen nuorten työpajatoiminnan, Etsivä nuorisotyötoiminnan, velvoitetyöllistämis- ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistoiminnan.

Käytännön työmuotona ovat työpajat, joissa säätiö tuottaa työvalmennuspalveluita sekä koulutus- ja harjoittelumahdollisuuksia työttömille, vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville, kuntoutettaville, ammattiin opiskeleville, opinnot keskeyttäneille, yläkoulu- ja lukio-opiskelijoille, opiskelua suunnitteleville ja heidän sidosryhmille.

Toiminta-ajatus

Säätiö avaa asiakkailleen väylän avoimille työmarkkinoille, koulutukseen, kuntoutukseen tai muihin aktivointeihin monipuolisten valmennus-, neuvonta-, ohjaus-, arviointi- ja koulutuspalveluiden avulla.

Säätiön arvot

Työpajasäätiön kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat vastuullisuus, luottamus, rohkeus, ja sinnikkyys.

Vastuullisuus – itsestä, toisista ja ympäristöstä

Vastuu itsestä sisältää osaamisen jatkuvan kehittämisen. Vastuu toisista tarkoittaa yksilöllisyyden huomioon ottamista, toisten kannustamista ja joustavuutta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokainen kantaa vastuunsa sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Yhdessä pidetään huolta ympäristöstä ja sen viihtyisyydestä. Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ohjaa valintoja.

Luottamus – yhdessä onnistumme

Luottamus rakentuu avoimuudelle ja oikeudenmukaisuudelle. Jokainen työyhteisön jäsen, asiakas ja päättäjä on luottamuksen arvoinen ja toimii sen mukaisesti. Keskinäinen arvostus ohjaa toimimaan yhdessä, keskustelemaan avoimesti ja tekemään parhaansa.

Rohkeus – ennakkoluulottomasti eteenpäin

Rohkeuden avulla opitaan uutta ja kehitytään niin ihmisinä, työyhteisöinä kuin säätiönäkin. Uudenlaisten toimintatapojen etsiminen ja omaksuminen on kaikille mielekästä. Luovuuteen ja oma-aloitteisuuteen kannustetaan. Riskejä uskalletaan ottaa perustellusti ja harkiten. Rohkeus avaa ovia tulevaisuuteen.

Sinnikkyys – periksi ei anneta

Sinnikkyys on sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Periksi ei anneta vastoinkäymisissä eikä vaikeissakaan tilanteissa. Virheistä otetaan opiksi. Uudelleen yrittämiseen rohkaistaan. Jokaisen antamaa palautetta pidetään arvokkaana. Rakentava palaute vahvistaa sinnikkyyttä.

Säätiön omistus ja hallinto

Nivalan Työpajasäätiön osakkaita ovat Nivalan kaupunki, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu, Nivalan seurakunta, Nivalan Yrittäjät ry, Nivala- Seura ry, MTK –Nivala ry ja Nivalan 4H –yhdistys.


Nivalan Työpajasäätiön Hallitus

Image

Puheenjohtaja
Eija-Riitta Niinikoski

Image

Varapuheenjohtaja
Jyrki Saarela

Image

Jäsen
Liisa Pudas

Image

Jäsen
Urpo Korkiakoski

Image

Jäsen
Tapio Uusitalo

Image

Jäsen
Juha Koski


Hallituksen kokouksiin kutsuttavat

Image

Nivalan Työpajasäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja
Keijo Makkonen

Image

Nivalan Työpajasäätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Irja Erkkilä

Image

Hallintojohtaja, Nivalan kaupunki
Liisa Hankonen

Image

Hyvinvointijohtaja, Nivalan kaupunki
Jukka Turunen

Image

Kaupunginjohtaja, Nivalan kaupunki
Päivi Karikumpu

Image

Toimitusjohtaja, Nivalan Työpajasäätiö
Riitta Kaskela