YZ-projekti

YZ-projekti on Nivalan Työpajasäätiön ESR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka kohderyhmää ovat alle
30-vuotiaat ilman opiskelupaikkaa jääneet, opintonsa keskeyttäneet ja työttömät nuoret. YZ-projektissa
kehitetään ja otetaan käyttöön nopean reagoinnin palvelumalli, jossa nuoren tuen ja avun tarpeeseen
vastataan nopeasti.

Lisätietoa: www.yzprojekti.fi

Projektipäällikkö
Ulla Löytynoja
040 713 2040

Projektityöntekijä
Ari-Pekka Vierimaa
040 713 2041Image
Image
Image

ASVA-projekti (Projekti on päättynyt)

ASVA -asiakaslähtöinen valmennusprojekti on Nivalan Työpajasäätiön valmennusohjelma säätiön valmentautujille ja yrityksille, joilla on työvoiman tarvetta, esimerkiksi työntekijän eläköitymisen johdosta, liiketoiminnan kasvun myötä tai työntekijän siirtyessä pois yrityksen palveluksesta.

Yrityksille projekti mahdollistaa useamman vuoden henkilöstösuunnittelun ja työntekijän palkkaamisen esimerkiksi palkkatuella. Motivoituneelle valmentautujalle rakentuu mahdollinen työura kumppaniyrityksessä.

Nivalan Työpajasäätiö toteuttaa valmennusohjelman yhdessä projektista kiinnostuneen yrityksen ja TE-toimiston kanssa.
Image

Polku-projekti

Polku-projekti on kehittämishanke, jossa Nivalan Työpajasäätiö yhdessä monialaisen yhteistyöverkon kanssa tukee ja ohjaa työttömänä olevia avoimille työmarkkinoille, välityömarkkinoille tai koulutukseen. Projektin yhteydessä luodaan yhdessä ammattioppilaitoksen kanssa osaamistodistuksen antamisen mahdollistamisen toimintamalli, jossa työkokeilu ja työpajajaksot voidaan lukea hyväksi jatko-opinnoissa.

Kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joilla on osaamisen kehittämisen ja pitkä aikaisen tuen ja ohjauksen tarve sekä heikossa työmarkkinatilanteessa vähintään vuoden työttömänä olleet henkilöt. Polku-projekti tekee yhteistyötä kunnan, yritysten ja yhdistysten kanssa. Palkkatukityön ja työkokeilujen avulla ne voivat palkata pitkään työttömänä olleita työntekijöiksi toimintoihinsa.

Projektipäällikkö
Sari Vierimaa
040 713 2036Image

Veräjä-hanke

Veräjä on uusi kolme vuotta kestävä hanke, jolla tuetaan nivalalaisten asiakkaiden oman elämän aktiivista osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen, työ- ja toimintakyvyn parantaminen sekä elämänhallinnan tukeminen. Hanke on suunnattu syystä tai toisesta työelämän ulkopuolella oleville aikuisille. Voit olla esimerkiksi työttömänä, sairauslomalla tai kuntoutustuella. Hankkeeseen tullaksesi et tarvitse lähetettä tai sopimuksia, voit olla vaikka itse yhteydessä työntekijöihin. Kaikki hankkeen toiminta on asiakkaille maksutonta. Veräjä-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä hallinnoi Nivalan Työpajasäätiö.

Hanketyöntekijät toimivat asiakkaan rinnallakulkijana, auttavat löytämään asiakkaalle kuuluvat palvelut, auttavat mm. sähköisessä asioinnissa ja tukevat asiakasta hänen elämäntilanteessaan. Hankkeen asiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta, apua sekä tukea tarvitsemiinsa elämän osa-alueisiin sekä mahdollisuuden osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin. Asiakkaat ovat mukana suunnittelemassa ryhmätoimintaa ja pääsevät vaikuttamaan sen sisältöihin. Veräjä-hankkeen ryhmätoiminta voi sisältää liikuntaa eri muodoissa keilauksesta makkaranpaistoretkeen, erilaisia kulttuuritapahtumia konserteista jääkiekkomatseihin, vertaisryhmätoimintaa, pienten tapahtumien järjestämistä, talkootyötä sekä muita asiakkaiden toiveista nousevia toimintoja. Hanketyöntekijät tuovat toimintaa myös sivukylille erilaisten ryhmäteemojen puitteissa, lähelle asiakkaan omaa toimintaympäristöä. Toimintaa voidaan järjestää sivukylien kouluilla, kylätaloilla sekä muissa kyläyhteisöjen tiloissa, esimerkiksi laavuilla.

Tervetuloa mukaan!

Projektipäällikkö
Ulla Löytynoja
040 713 2040

Projektityöntekijä
Marika Kivi
040 713 2032


Image
Image
Image