Starttipaja

Image

Starttipajavalmennus

Starttivalmennus on matalan kynnyksen tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa, joka on suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat vahvaa kokonaisvaltaista tukea elämäntilanteen selvittämiseen ja tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiseen. Valmennus on pitkäjänteinen prosessi, joka vahvistaa valmiuksia työpajalle, koulutukseen tai työelämään. Tärkeimpänä tehtävänä kehittää ja vahvistaa nuoren itsetuntemusta ja elämänhallintataitoja sekä arjen rytmitystä.
Tärkeitä käsiteltäviä teemoja ovat arjenhallinnantaidot, itsetuntemus ja itsetunto, opiskelu ja työelämä, sosiaaliset taidot, päihteet ja hyvinvointi, joita käydään läpi keskustelun, kirjallisten tehtävien ja vierailukäyntien yhteydessä.
Starttivalmennukseen kuuluu ryhmä- ja yksilövalmennusta. Ryhmävalmennuksen tavoitteena on nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen ja sosiaalinen vahvistuminen. Starttivalmennuksen teemoja käydään läpi sekä ryhmä- että yksilövalmennuksessa. Yksilökeskusteluja järjestetään säännöllisesti. Keskusteluissa käydään läpi nuoren elämäntilannetta ja sitä hankaloittavia asioita, ohjataan nuori hänen tarvitsemiensa palveluiden piiriin, sekä tuetaan ja autetaan asioiden hoitamisessa.


Ota yhteyttä

Starttipajavalmentaja
Jaana Vähäsöyrinki
040 713 2031