Digipaja

Image

Digipaja

Digipajalla työskennellään digitaalisuuden parissa. Pajalla tutuksi tulevat muun muassa tietokoneet, tietoliikennelaitteet, sekä erilaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Elektroniikan purku- ja lajittelutyöt ovat pajan arkipäivää.
Kaupunki, yritykset ja yksityishenkilöt tuovat vanhat laitteet pajalle purettaviksi. Muita töitä ovat säätiön ohjelmistoasennukset ja päivitykset sekä muut IT-tukitoiminnot. Digipaja tuottaa säätiölle sekä sen yhteistyökumppaneille erilaista digitaalista sisältöä, esim. esitteitä, asiakirjoja.
Digipajajakson aikana voi hankkia valmiudet erilaisten ohjelmistojen, kuten toimisto-ohjelmien käyttöön sekä internetin kautta tapahtuvien sähköisten palveluiden käyttöön, esimerkiksi te-toimisto-, Kela- ja veroasiat.
Pajajakson aikana valmentautujat saavat kokemusta työelämästä ja sen pelisäännöistä. Pajajakson aikana tehdyistä töistä laaditaan portfolio, jonka avulla jakson voi hyödyntää jatko-opinnoissa. Jaksolta valmentautuja saa työtodistuksen.

Ota yhteyttä

Työpajaohjaaja, digipaja
Juha Riihinen
040 713 2034

IT-Tukihenkilö, digipaja
Jarkko Junell
040 713 2034